NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
36. OTDK Műszaki Tudományi Szekció

Szervezők

A 36. OTDK Műszaki Tudományi Szekció szakmai bizottsága:

A Műszaki Tudományi Szekció elérhetősége: otdk.muszaki@uni-nke.hu

Ügyvezető elnök:

Dr. Bíró Tibor
egyetemi docens, dékán
 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Jánosi Imre Miklós
egyetemi tanár, tanszékvezető

Ügyvezető titkár:

 

Ügyvezető titkárhelyettes:

 

Szervezőtitkár:

 

Koordinátor:

Dr. Cimer Zsolt
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 

Ágfalviné Dr. Böröcz Orsolya
igazgatási osztályvezető
 

Dr. Keve Gábor
egyetemi docens, tanszékvezető
 

Szám Dorottya
igazgatási-koordinációs főreferens
szam.dorottya@uni-nke.hu

Hallgatói képviselő:

 

Kozma Tibor Bence
HÖK elnök